Manuál k administraci newsletteru

Modul newsletteru je dostupný v administraci CMS pod Rozšíření > Newsletter. Pokud modul v menu nenaleznete, znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění k modulu nebo modul nebyl uveden do provozu. Kontaktujte proto prosím naši technickou podporu.

1) Vytvoření uživatelů

Základem tohoto modulu je seznam emailových adres (uživatelů), na které je možné zaslat hromadně emailovou zprávu. Uživatele lze přidat na záložce "Uživatelé", kde se zároveň nachází jejich aktuální seznam. Jeden uživatel může patřit do více rozesílacích seznamů.

Uživatele lze třídit do různě pojmenovaných skupin, zde nazvaných Rozesílací seznamy. Tímto je dosaženo možnosti poslat zprávu pouze určité části všech uživatelů, čehož se dá využít při posílání zprávy ve více jazycích – anglicky mluvící uživatele zařadíme do anglického rozesílacího seznamu a pošleme jim zprávu v jejich mateřském jazyce.

Vytvoření nového uživatele

2) Vytvoření a uložení zprávy

Dalším krokem k úspěšnému odeslání zprávy je její vytvoření. Přepneme tedy na záložku zprávy a klikneme na odkaz Vytvořit zprávu.

Vytvoření zprávy

  • Předmět - předmět zprávy, který se zobrazí po jejím doručenív emailovém klientovi uživatele
  • HTML Content - text zprávy psaný jazykem HTML; mělo by zůstat nevyplněno
  • Textová zpráva - text zprávy, který není formátován jazykem HTML. Pozor! Jestli se použije text zprávy z pole HTML Content nebo Textová zpráva záleží na vybrané šabloně, kterou ke zprávě zvolíte. Ta by měla být většinou pouze jedna a měla by být nazvána Sample nebo Čistý text. Ta by měla být vytvořena tak, že se odesílá obsah pole Textová zpráva, doporučujeme si ovšem před prvním ostrým odesláním zprávy vytvořit testovací rozesílací seznam, do něj umístit svoji emailovou adresu a zkontrolovat, jestli vše proběhlo opravdu tak, jak má.
  • Přiložit soubor - ke zprávě je také možné přiložit soubor ve formátu PDF nebo DOC

Přiložení souboru ke zprávě

Pro uložení zprávy stiskneme tlačítko Odeslat, čímž zprávu ještě neodešleme na uložené emailové adresy, ale pouze ji uložíme do systému a později ji můžeme i modifikovat.

3) Odesílací proces

Abychom dokončili proces odesílání zprávy je třeba vytvořit tzv. odesílací proces. Abychom jej mohli vytvořit, je třeba přepnout na záložku odesílací procesy a kliknout na tlačítko Vytvořit odesílací proces

Vytvoření odesílacího procesu

Zde vybereme z první nabídky jednu zprávu, kterou si přejeme odeslat a z druhé nabídky jeden či více rozesílacích seznamů, tj. seznamů emailových adres, na které si tuto zprávu přejeme odeslat. Proces si můžeme nazvat, jak si přejeme, nebo ponechat automaticky vygenerovaný název.

4) Samotné odesílání zpráv

Úplně posledním krokem je klik na tlačítko Odeslat emaily. Tím se otevře nové okno, kde můžeme sledovat průbeh odesílání emailů. Samotné odesílání chvíli trvá (v závislosti na počtu zpráv). Dokud se neobjeví hláška, že okno můžeme zavřít, je třeba čekat, jinak může dojít k chybě a některé emaily nemusí dorazit ke svým adresátům. Po úspěšném odeslání emailů by obrazovka měla vypadat takto:

Úspěšné odeslání emailů

Status odesílacího procesu by se měl (po znovunačtení stránky) změnit na Dokončený. Pokud je status procesu Chyba, je třeba ve sloupci akce u zprávy kliknout na tlačítko resetovat a poté se pokusit zprávu odeslat znovu stejným způsobem.

Další návody