Ochrana osobních údajů

Společnost Nux s.r.o. provozující internetové stránky v doménách nux.cz, nux.eu, nux.name a xun.cz (dále jen „nux”) tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje nebudou bez souhlasu vlastníka poskytnuty jinému subjektu.