Technické specifikace

Základní specifikace

Apache(2.2 a novější)

Apache je webový server (počítač, zajišťující vyřizování http požadavků od klientů, kteří se na web připojují). Server je řešen jako modulární – tedy jádro a řada modulů zajišťujících různé funkce. Jsou dostupné moduly pro různé druhy zabezpečené komunikace, pro různé druhy autorizace, pro informace o stavu serveru apod.

PHP (5.2 a novější)

Php (Hypertext Processor) je skriptovací jazyk, určený pro tvorbu dynamických internetových stránek. Je vykonáván na straně webového serveru a uživateli odesílá pouze výsledky své činnosti. Tento jazyk je nezávislý na platformě a skripty fungují v nezměněné podobě na různých operačních systémech. Pro svoji práci využívá rozsáhlé knihovny pro práci se soubory, databázemi (MySql, ODBC, Oracle, PostgreSQL), grafikou, texty a mnoha internetovými protokoly (HTTP, FTP, IMAP, POP3 apod.). V kombinaci s databázovým serverem (především s MySQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových aplikací, což je i případ aplikace dotProject.

MySQL

Jedná se o relační databázový multiplatformní systém, který s databází komunikuje pomocí jazyka SQL (Structured Query Language).

Pokročilé specifikace

  • s podporou mod_gzip, mod_ssl, mod_rewrite, mod_deflate, mod_alias
  • možnost úpravy virtualhostu, kvůli definování aliasů
  • možnost úpravy .htaccess
  • ideálně jako modul do Apache, případně jako FastCGI
  • moduly gd2, curl, mysql, libxml (+xml), xsl, json (ostatní obvykle bývají součástí balíku)
  • CMS podporuje autorizaci přes systémy LDAP, nebo IMAP, pro využitíjsou nutné stejnojmenné moduly
  • z hlediska výkonu doporučujeme cache, CMS pracuje se systémy APC a Memcache, příp. XCache
  • vypnutý safe_mode, možnost úprav
  • InnoDB engine
  • možnost vzdálené správy databáze (administrační nástroj typu phpMyAdmin, Adminer, nebo povolení IP pro bind)

JavaScript

JavaScript je multiplatformní skriptovací jazyk, který se využívá při programování dynamických stránek. Je využíván na traně klienta až v prohlížeči (který musí mít JavaScript povolen). Zde je rozdíl od skriptovacího jazyka php, který pracuje výhradně na straně serveru. JavaScript však může pracovat i nastraně serveru (např. open-source implementace Rhinola).

AJAX

Aneb Asynchronous JavaScript and XML. Jedná se o technologii (respektive o kombinaci několika technologií) sloužící k vývoji webových aplikací měnící svůj obsah v prohlížeči bez nutnosti znovunačtení. Trik spočívá v asynchronním odesíláním a přijímáním dat na „pozadí“ prohlížeče pomocí javascriptu a objektu XMLHttpRequest. Uživatel se pak ovládáním přibližuje k normálním desktopovým aplikacím.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru. Data jsou uložena formou záznamů, které tvoří stromovou strukturu, tak, jako ve skutečné adresářové struktuře.

Protokol SSL

Jedná se o protokol (Secure Sockets Layer) zabezpečující šifrovanou komunikaci mezi klientem a serverem. Tento protokol se nejčastěji používá pro bezpečnou komunikaci s internetovými servery pomocí HTTPS, což je zabezpečená verze protokolu HTTP. Po vytvoření spojení SSL (session) probíhá mezi klientem a serverem šifrovaná komunikace.