Manuál k administraci videí

Modul videí je dostupný v administraci CMS pod Obsah > Správce videí. Pokud modul v menu nenaleznete, znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění k modulu nebo modul nebyl instalován. Kontaktujte proto prosím naši technickou podporu.

1) Nahrání souborů

Nejprve je nutné nahrát soubory s videi, které se budou následně přehrávat.

Vybereme soubor na disku a klikneme na tlačítko Uložit.

Upload souboru

Je třeba chvíli počkat než se soubor nahraje, aplikace by poté měla zahlásit.

Video bylo úspěšně nahráno

2) Seznamy skladeb

Videa je možné seskupovat do seznamů skladeb - jedná se o seskupení určitého počtu videí se souvisejícím tématem. Je nutné definovat minimálně jeden seznam skladeb, jinak nelze definovat žádná videa.

Napíšeme do příslušného pole název seznamu skladeb a následně klikneme na tlačítko Vytvořit, čímž se seznam vytvoří.

Tvorba seznamu skladeb

3) Definice videí

Jakmile máme nahrány soubory s videi ve formátu .FLV a definovány seznamy skladeb je možné definovat jednotlivá videa k přehrávání - jejich název, popis atp.

Začněme klikem na tlačítko Přidat nové video, tím by se nám měl zobrazit tento dialog:

Dialog nového videa

  • Seznam skladeb - vybereme seznam skladeb, do kterého si přejeme video zařadit.
  • Typ
    • Video uložené na serveru - adresa videa bude definována automaticky, stačí pouze z následující rozbaloací nabídky vybrat video, které bylo nahráno v prvním kroku.
    • Odkaz na externí video - při této volbě je nutné znát přesnou adresu videa v rámci sítě internet. Tuto adresu je poté nutné vložit do následujícího pole (URL adresa videa)
  • Název - sem vyplníme název videa, který se bude zobrazovat v seznamu skladeb.
  • Délka videa - jako první číslo vybereme délku videa v minutách, druhé číslo udává jeho délku v sekundách.

Náhled videa je možné si prohlédnout přímo v administračním rozhraní klikem na ikonku Zobrazit náled videa, čímž se práce značně urychlí.

Dále je možné již definované video smazat klikem na ikonku Smazat video.

Další návody