Wysiwyg editor (CKeditor)

navody/wysiwyg/wysiwyg-intro.png

Formátování textu

Mezi základní možnosti wysiwyg editoru patří formátování textu, které probíhá obdobným způsobem jako v běžných kancelářských programech (Word, Open Office). Můžete nastavit zarovnání odstavců: vlevo, vpravo, na střed a do bloku. Vkládat lze číslované a nečíslované seznamy. Pokročilý styl formátování textu – nadpis určité úrovně nebo odstavec jde nastavit v nabídce styl (na obrázku výše je vybrán styl Nadpis 3). Nabídku styl je možné rozšířit o další předvolby pro formátování obsahu.

Práce s obrázky

CKeditor - vložení obrázku
Kliknutím na ikonu obrázku se otevře dialogové okno pro jeho výběr. Tlačítkem vybrat na serveru otevřete prohlížeč, obsahující stejnou strukturu složek jako ve správci obrázků. Zde stačí pouze otevřít správnou složku a potvrdit dvojitým kliknutím na obrázek, který chcete vložit.

CKeditor - vložení obrázku
V našem příkladu jsme vybrali miniaturu obrázku s názvem thumb-panorama.jpg. Nyní budeme chtít se z této miniatury odkázat na obrázek ve vysokém rozlišení. Přejděte na záložku Odkaz a po kliknutí na Vybrat na serveru vyberte verzi obrázku v plné velikosti. Nakonec potvrďte tlačítkem OK.

CKeditor - odkaz z obrázku

Chcete-li otevřít obrázek pomocí „on-line prohlížeče obrázků (lightbox)“, klikněte v editoru na vloženou miniaturu pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberte Změnit odkaz. V otevřeném dialogovém okně přejděte na záložku Rozšířené a do pole Třída stylu zadejte hodnotu „thickbox“. Případně můžete zadat „thickbox.nazev-alba“ (nazev-alba bez diakritiky a mezer). To je užitečné především pokud je na stránce miniatur obrázků s odkazem více a chcete mít možnost přejít na další nebo předchozí obrázek přímo v prohlížeči obrázků.

navody/wysiwyg/vlozeni-obrazku-odkaz.png   navody/wysiwyg/vlozeni-obrazku-dialog-odkaz-thickobox.png
Výsledné zobrazení obrázku v „on-line prohlížeči (lightboxu)“ na stránce může vypadat takto:

CKeditor - lightbox

Vytváření odkazů

Podobným způsobem jako u obrázků lze vytvářet odkazy také u textového obsahu. V nástrojové liště editoru k tomu slouží dvě ikony: vlevo ikona pro vytvoření interního odkazu a vpravo pro „univerzální“ odkaz.

CKeditor - tvorba odkazů

Požadovaný obsah označíme nejprve do bloku a poté klikneme na jednu z ikon.
Interní odkaz je nasměrován na stránku CMS vytvořenou ve struktuře. Jednoduše ji vyberte z rozbalovací nabídky.

CKeditor - tvorba interních odkazů

„Univerzálním“ odkazem lze web prolinkovávat s externími stránkami a soubory, které se nacházejí na serveru vaší prezentace. Do pole URL zadejte požadovanou adresu nebo po kliknutí na tlačítko Vybrat na serveru zvolte libovolný soubor, na který chcete odkázat.

CKeditor - tvorba univerzálních odkazů

Odkazujete-li na externí stránku, neležící ve stejné doméně jako vaše prezentace může být užitečné otevřít odkaz do nové záložky prohlížeče. To lze nastavit pod záložkou cíl.
Z rozbalovací nabídky vyberte hodnotu „Nové okno (_blank)“.

CKeditor - cíl odkazů

Při odkazování na soubor, jej můžete pomocí editoru přímo přenést na server. To provedete v záložce Odeslat. Pokud Vám tento způsob nahrávání souborů nebude vyhovovat, můžete je nahrát přes správce souborů.

Vkládání speciálních znaků

Chtěli byste vložit speciální znak, ale nevíte jak ho na klávesnici napsat? Wysiwyg editor obsahuje užitečnou pomůcku, která se nachází v nástrojové liště pod ikonou se symbolem Ω.

CKeditor - mapa znaků

Tabulky

Po kliknutí na ikonu tabulky v nástrojové liště, se otevře dialogové okno, do kterého je třeba zadat základní informace o tabulce. Zadejte počet řádků a sloupců. Do polí Záhlaví, Vzdálenost buněk, Ohraničení, Odsazení obsahu v buňce zadejte hodnotu „0“ nebo ponechejte zcela prázdné. Grafický styl tabulky se bude řídit, dle formátovacích pravidel, uvedených ve stylopisu stránky. Tyto pravidla vycházejí z grafického návrhu a byly vytvořeny webdesignerem během přípravy prezentace.

navody/wysiwyg/tabulka-vytvoreni.png

Přidat řádek nebo sloupec je možné do existující tabulky. Klikněte pravým tlačítkem do oblasti buňky a vyberte Řádek → Vložit řádek za/před. Obdobným způsobem lze vložit také nový sloupec nebo řádky a sloupce odstranit. Do nově vytvořeného řádku zadejte požadované hodnoty běžným způsobem.

CKeditor - tabulka úpravy
Občas je potřeba více buněk sloučit do jedné, například pro zadání doplňující informace. Postupujte tak, že táhnete se stlačeným levým tlačítkem myši přes buňky, které chcete spojit. Po jejich označení klikněte do oblasti pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberte Buňka → Sloučit buňky. Poté už můžete do sloučené buňky zadat obsah.

Další návody