Správa HTML Bloků

Menu: Obsah → HTML Bloky

HTML bloky slouží pro přípravu částí obsahu, které lze vložit na libovolné místo. Často se jedná o obsahové části, vložené přímo do šablony stránky (hlavička, boční sloupce, patička…), které je potřeba mít možnost editovat. Také je lze použít pro opakující se informace, které se objevují ve webové prezentaci vícekrát. HTML bloky tak umožní tento obsah spravovat pouze na jednom místě. V případě vícejazyčného webu, je dobré bloky pojmenovávat s předponou jazykové verze, ve které jsou použité (např.: cz-nazev-html-bloku). Obsahově souvisejícím blokům je vhodné dávat shodnou předponu, aby je bylo snadné vyhledat a editovat.

navody/html-bloky/vypis-html-bloku.png

Obrázek výše znázorňuje výpis HTML bloků. V pravé části se nacházejí ikony pro (de)aktivaci, editaci a odstranění bloků. V případě, má-li blok vyplněný popis, zobrazí se v příslušném sloupci. Pokud není obsah html bloku na první pohled srozumitelný, doporučujeme popis vždy zadávat. Účel HTML bloků tak bude jasný i uživatelům, kteří jej nevytvořili. Samotné vložení do stránky probíhá zkopírováním příkazu (včetně složených závorek) ve sloupci Tag pro použití tohoto bloku a vložením na příslušné místo.

Vytvoření nového HTML Bloku

Kliknutím na odkaz Vložit html blok nad výpisem se zobrazí formulář pro jeho vytvoření.

[navody/html-bloky/vytvoreni-html-bloku.png]

  • Uživatelské jméno – lze zadávat i s českou diakritikou, přesto doporučujeme používat pouze alfanumerické znaky (a-zA-Z0-9) a znak pomlčky.
  • Použít WYSIWYG – určuje, zda je možné obsah vytvářet pomocí visuálního editoru nebo pouze v editoru pro zápis zdrojového kódu. U HTML bloků je občas potřeba, aby zadaná hodnota byla pouze textová a neobsahovala žádné dodatečné html tagy. V příkladu na obrázku je použití editoru vypnuté. Zdrojový kód pro nadpis v hlavičce, už bude zadaný v šabloně stránky a vypíše se zde pouze textová hodnota.
  • Obsah – vlastní obsah html bloku
  • Popis – měl by vysvětlovat účel html bloku a místo, kde se jeho obsah vypisuje nebo se s ním pracuje jiným způsobemDalší návody