Manuál k administraci newsletteru

Menu: Rozšíření → Newsletter

1) Rozesílací seznamy

Rozesílací seznamy nám slouží pro rozdělení uživatelů dle nějaké specifikace. Na tyto skupiny budeme rozesílat různorodé zprávy.

/navody/nms/rozesilaci-seznamy.png

Rozesílací seznam může být veřejný nebo neveřejný, čímž jde ovlivnit to, zda se do této skupiny může uživatel přiřadit sám přes stránky.

Newsletter - vytvoření rozesílacího seznamu

2) Uživatelé

Uživatel newsletteru musí mít validní emailovou adresu, ostatní parametry nejsou povinné. Na všechny jeho vlastnosti lze reagovat ve zprávě, tudíž newsletter může začínat oslovením apod.

/navody/nms/uzivatele.png

U uživatelů je implementována funkce pro zjištění, zda si uživatel zprávu přečetl. Musí se však jednat o HTML email a uživatel si musí newsletter zobrazit i s obrázky. Potom můžete u uživatele vidět číslo počtu všech přečtených newsletterů.

Dále je zde možnost získat informaci, komu newsletter nedorazil ať z důvodů plné schránky, nebo neexistujícího emailového účtu. Tato funkce musí být implicitně nastavena na přání zákazníka. Po určitém definovaném počtu vrácených newsletterů se uživatel automaticky stává neaktivním a nové zprávy se mu nezasílají.

Newsletter - Nový uživatel

3) Zprávy


Newsletter - Zprávy

Zpráva může být buď pouze text, nebo se může jednat o HTML zprávu, která využívá šablony. Šablonu newsletteru většinou připravuje kodér na základě grafického návrhu.

Administrátor poté pouze doplní text a obsahové bloky při zakládání zprávy, které se vloží do předpřipravené šablony.

Newsletter - Editace zprávy

4) Odesílací procesy

Odesílacím procesem se rozumí odeslání newsletteru vybrané skupině uživatelů.

Newsletter - Odesílací procesy

4.1) Vytvoření odesílacího procesu

Newsletter - Vytvoření odesílacího procesu

Odesílací proces má pouze 3 vlastnosti.

  1. Název odesílacího procesu – slouží jako identifikátor, pojmenujte si ho důvodem zasílání newsletteru
  2. Zprávy – výběr jedné nebo více připravených zpráv, které se budou zasílat. Každá zpráva představuje jeden příchozí email pro uživatele.
  3. Skupiny uživatelů
    1. Skupiny uživatelů z Newsletteru – specifikace, jaké skupině uživatelů se zpráva nebo zprávy zašlou. Lze zvolit více skupin najednou, pokud se však nějaký uživatel nachází ve více vybraných skupinách, zašle se mu každá zpráva pouze jedenkrát.
    2. Skupiny uživatelů z Frontend uživatelů – pokud je na stránkách nainstalován modul pro práci s frontend uživateli, je možné zaslat newsletter i na skupiny těchto uživatelů, nebo na všechny. Navíc je zde možnost zaslat pouze těm, kteří mají ve svých vlastnostech povolenu vlastnost „Odebírat newsletter“.

4.2) Spuštění odesílacího procesu

Po vytvoření odesílacího procesu ho můžeme ještě několikrát měnit nebo upřesňovat, až do té doby, než provedeme rozeslání.

U každého odesílacího procesu máte k dispozici „Akci“ nad tímto procesem. Po založení je zde k dispozici akce „Provést rozeslání“.

Po kliku na akci pro provedení rozeslání se vygeneruje fronta emailů, na které se bude postupně zasílat newsletter. Fronta bude obsahovat právě ty emailové adresy, které jsme si specifikovali výběrem skupin uživatelů. Pro kontrolu si můžete frontu sami zobrazit – na tyto emaily bude v nejbližší době zaslán newsletter.

4.2.1) Jak probíhá odesílání emailů

Po spuštění odesílacího procesu se vytvoří fronta e-mailů, na které se bude posílat newsletter. Tato fronta již může obsahovat emaily z již dříve spuštěného procesu, který však ještě nedokončil rozesílání.

Newsletter - Odesílání newsletteru

Frontu si lze přímo zobrazit v administraci. Z této fronty se postupně odebírá určitý počet emailů (balík emailů) a na tyto e-mailové adresy se následně zašle newsletter.

Odesílání newsletteru probíhá tedy po balících, to znamená, že se v jednu chvíli zasílá třeba na 50 emailů. Každých 15 minut probíhá zaslání jednoho balíku newsletteru !!! V administraci máte též informaci, kdy proběhne další rozeslání balíku.

V jakém stavu se nachází odesílací proces naleznete přímo v přehledu. Máte k dispozici čas dalšího rozeslání balíku.

Nastavení počtu emailových adres v jednom balíku nastavuje pouze administrátor CMS.

4.2.2) Odložení odesílacího procesu

Newsletter si též můžete připravit a nastavit rozeslání až třeba na druhý den, jen je potřeba zadat datum a čas odložení odeslání před samotným spuštěním, pokud se chcete vyhnout náhodnému rozeslání prvního balíku zpráv. Datum odkladu lze samozřejmě zadat i při provádění rozeslání.

Rozesílání se tedy provádí automaticky a uživatel se může klidně odhlásit z CMS.

4.2.3) Ruční rychlé rozeslání

V určitých případech můžete chtít newsletter rozeslat ihned po jeho založení (např. při testování). K tomuto slouží tlačítko „Odeslání balíku zpráv ihned“. Zde je opět omezení, na kolik emailových adres je možné rozeslat v jednom balíku, tuto hodnotu opět nastavuje administrátor CMS.

Další návody